Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

ZP/33/2019

Zespół Opieki Zdrowotnej
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11,
pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115
fax (0-41) 247-80-50,
e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl

nr sprawy ZP/33/2019

zakup i dostawy leków

zamówienie opublikowane na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

 

Skip to content