Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

ZO/10/2018

Zespół Opieki Zdrowotnej
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11,
pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115
fax (0-41) 247-80-50,
e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl

nr sprawy ZO/10/2018

Usługa realizacji zadań Inspektora Ochrony Danych w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Załączniki do pobrania

Skip to content