Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim poszukuje kandydatów na stanowisko:
Kierownika w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Wymagania:
• aktualne prawo wykonywania zawodu
• posiadanie jednej z wymienionych specjalizacji: medycyna ratunkowa, anestezjologia i intensywna terapia, choroby wewnętrzne, chirurgia ogólna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu
• doświadczenie na stanowisku kierowniczym
• mile widziane doświadczenie w pracy w SOR lub ewentualnie w Izbie Przyjęć
• umiejętność sprawnego zarządzania oddziałem oraz dużą grupą personelu
• elastyczność, kreatywność, samodzielność w działaniu
• zdolność analizowania i rozwiązywania problemów oraz zarządzania czasem pracy
• odporność na stres

Oferujemy:
• stałe zatrudnienie, forma zatrudnienia do uzgodnienia
• bardzo atrakcyjne warunki wynagrodzenia(dodatki, nagrody uznaniowe)
• możliwość pełnienia dyżurów medycznych
• niezbędne narzędzia pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail: kadry@zoz.ostrowiec.pl
Wiadomości prosimy zatytułować „Kierownik SOR”
Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń. Jednocześnie informujemy, że będziemy się kontaktować tylko z wybranymi osobami.
Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych.(Dz.U. z 202r Nr 101, poz 926 z poźn. zm.)”

Skip to content