Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Konkurs – świadzczenia medyczne w Poradni Wad Postawy

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Św., ul. Szymanowskiego 11
na podstawie art. 26 , 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn.zm.)
ogłasza konkurs ofert na:
udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń lekarskich
w Poradni Wad Postawy

1. Świadczenia lekarskie:
09.00-13.00 we wtorek
14.00-18.00 w środę
09.00-13.00 w czwartek,
Umowa zawarta zostanie na okres od: 12.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi, w tym z projektem umowy, można zapoznać się oraz pobrać formularz oferty w siedzibie zakładu w Sekcji Kontrolingu (tel. 041/247-80-00 wew. 118) od dnia 05.01.2017 r. lub na stronie internetowej www.zoz.ostrowiec.pl
Zamknięte oferty z dopiskiem:
„Konkurs – Świadczenia Lekarskie – ZOZ Ostrowiec – Poradnia Wad Postawy”,
należy składać na pobranym formularzu do dnia 12.01.2017 r. do godz. 10.00 w Kancelarii, Blok B- II piętro.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.01.2016 r. o godz. 11.00 – w świetlicy ZOZ, blok A.

Przyjmujący Zamówienie informuje, że:
– zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert,
– oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu z Ustawą o działalności leczniczej.

Oferenci zostaną powiadomieni na stronie internetowej o zakończeniu konkursu i jego wynikach w trybie określonym w Ustawie z dnia 15 2011 r. o działalności leczniczej.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
doc 05.01.2017 regulamin komisji listopad 2015 5 stycznia 2017 09:56 Tomasz Jeż 91 KB 309
doc 05.01.2017 Oferta na swiadczenia 5 stycznia 2017 09:56 Tomasz Jeż 361 KB 336
doc 05.01.2017 umowa na swiadczenia Poradnia 5 stycznia 2017 09:54 Tomasz Jeż 89 KB 350
doc 01.05.2017 regulamin komisji listopad 2015 5 stycznia 2017 09:54 Tomasz Jeż 91 KB 195
doc 05.01.2017szczegolowe warunki konkursu na dyzury 5 stycznia 2017 09:54 Tomasz Jeż 35 KB 375
doc 01.05.2017 ogloszenie konkursu na dyzury i swiadczenia lekarskie ZOZ Ostrowiec 5 stycznia 2017 09:54 Tomasz Jeż 64 KB 316
Skip to content