Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Konkurs na udzielanie świadczeń w zakresie dyżurów

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Św., ul. Szymanowskiego 11
na podstawie art. 26 , 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn.zm.)
ogłasza konkurs ofert na:
udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich
oraz świadczeń dopołudniowych w
Szpitalnym Oddziale Ratunkowy

 

Świadczenia zdrowotne będą pełnione w godzinach:

  1. Świadczenia dopołudniowe:

7.00 – 15.00 w dni od poniedziałku do czwartku,

7.00 – 13.00 w piątek

  1. Dyżury lekarskie:

15.00 – 7.00 dnia następnego od poniedziałku do piątku

7.00 – 7.00 dnia następnego w soboty, niedziele i święta,

Umowa zawarta zostanie na okres od: 14.12.2016 r. do 31.12.2017 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi, w tym z projektem umowy, można zapoznać się oraz pobrać formularz oferty w siedzibie zakładu w Sekcji  Kontrolingu (tel. 041/247-80-00 wew. 112) od dnia 08.12.2016 r. lub na stronie internetowej www.zoz.ostrowiec.pl

Zamknięte oferty z dopiskiem:

„Konkurs – Świadczenia dopołudniowe – ZOZ Ostrowiec – …………..(nazwa oddziału)” lub

„Konkurs – Dyżury lekarskie – ZOZ Ostrowiec – ………….. (nazwa oddziału)”

należy składać na pobranym formularzu do dnia 13.12.2016 r. do godz. 10.00 w Kancelarii, Blok B- II piętro.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.12.2016 r. o godz. 11.00 – w sali konferencyjnej.

Przyjmujący Zamówienie informuje, że:

– zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert,

– oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu z Ustawą o działalności leczniczej.

Oferenci zostaną powiadomieni na stronie internetowej o zakończeniu konkursu i jego wynikach w trybie określonym w Ustawie z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
doc ogloszenie o rozstrzygnieciu konkursu 16 grudnia 2016 10:50 Tomasz Jeż 16 KB 415
doc 08-12-2016oferta-na-dyzury 8 grudnia 2016 08:16 Tomasz Jeż 335 KB 363
doc 08-12-2016-oferta-na-swiadczenia-dopoludniowe 8 grudnia 2016 08:16 Tomasz Jeż 335 KB 372
doc 08-12-2016ogloszenie-konkursu-na-dyzury-i-swiadczenia-lekarskie-zoz-ostrowiec 8 grudnia 2016 08:16 Tomasz Jeż 75 KB 344
doc 08-12-2016-szczegolowe-warunki-konkursu-na-dyzury 8 grudnia 2016 08:16 Tomasz Jeż 35 KB 345
doc 08-12-2016-projekt-umowy-na-dyzury 8 grudnia 2016 08:16 Tomasz Jeż 144 KB 380
doc 08-12-2016projekt-umowy-na-udzielanie-swiadczen 8 grudnia 2016 08:16 Tomasz Jeż 116 KB 359
Skip to content