Wykonujemy badania dla pacjentów:

 • hospitalizowanych w szpitalu
 • na skierowanie od lekarza (w ramach umów podpisanych z poradniami)
 • na życzenie pacjenta (bez skierowania) odpłatnie

Punkt Pobrań – Szpital – parter

Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych :
poniedziałek – piątek 7:00 – 9:30
sobota badania pilne

Pobieranie materiału do badań mikrobiologicznych :
poniedziałek – czwartek 10:00 – 11:00

Zapewniamy wysoką jakość wykonywanych badań, miłą i kompetentną obsługę

Numery telefonów:
Centrala Szpitala : 41 247-80-00
Laboratorium wew. 511, 510
Prac. Immunochemii wew. 512
Prac. Bakteriologii wew. 513
Prac. Serodiagnostyka Kiły, WZW wew. 514
Prac. Prątka Gruźlicy wew. 515
Punkt Pobrań wew. 516
Prac. Cytologii i Analiz Specjalnych wew. 218

WYKAZ BADAŃ LABORATORYJNYCH

 

 • CHEMIA KLINICZNA
 • IMMUNOCHEMIA
 • HEMATOLOGIA
 • KOAGULOLOGIA
 • ANALITYKA OGÓLNA
 • TOKSYKOLOGIA
 • BAKTERIOLOGIA
 • SERODIAGNOSTYKI KIŁY ,WZW, HIV
 • CYTOLOGII I ANALIZ SPECJALNYCH
 • HODOWLI PRĄTKA GRUŻLICY

L.p. Rodzaj  badania Badania wykonywane
1 Albumina  / Alb/ codziennie
2 Aminotransferaza alaninowa / ALT / codziennie
3 Aminotransferaza alaninowa / AST / codziennie
4 ASO / oznaczanie miana antystreptolizyny / 1 raz w tyg.
5 Białko całkowite  w surowicy/ T PROT / codziennie
6 Białko całkowite  w płynie z jam ciała codziennie
7 Białko całkowite  w płynie mózgowo rdzeniowym codziennie
8 Białko C- reaktywne / CRP / codziennie
9 Białko monoklonalne – wykrywanie i identyfikacja Po uzgodnieniu
10 Białko Bence Jones’a w moczu Po uzgodnieniu
11 Bilirubina całkowita w surowicy / BIL / codziennie
12 Bilirubina frakcje (bezpośrednia) w surowicy codziennie
13 Bilirubina noworodków codziennie
14 Chlorki w surowicy codziennie
15 Chlorki w płynie mózgowo -rdzeniowym codziennie
16 Cholesterol całkowity / CHOL / codziennie
17 Cholesterol  HDL codziennie
18 Cholesterol  LDL codziennie
19 Czynnik reumatoidalny / RF / 1 raz w tyg.
20 Dehydrogenaza mleczanowa / LDH /w surowicy codziennie
21 Dehydrogenaza mleczanowa /LDH / w płynach  z jam ciała codziennie
22 Fosfataza alkaliczna  całkowita /ALP / codziennie
23 Fosfataza kwaśna całkowita / ACP / pon. – piątek
24 Fosfataza kwaśna – izoenzym sterczowy / ACP –P/ pon. – piątek
25 Fosfor nieorganiczny w surowicy / P / codziennie
26 Gamma-glutamylotranspeptydaza / GGTP / codziennie
27 Gazometria krwi  tętniczej /analizator Corning248/ codziennie
28 Gazometria krwi  włośniczkowej  /analizator Corning248/ codziennie
29 Gazometria analizator ABL Radiometer – z oksymetrią, elektrolitami, metabolitami( glukoza, mleczany)  we  krwi  tętniczej codziennie
30 Gazometria analizator ABL Radiometer – z oksymetrią, elektrolitami, metabolitami( glukoza, mleczany) we krwi włośniczkowej codziennie
31 Glukoza  w  surowicy, w osoczu codziennie
32 Glukoza we krwi pełnej włośniczkowej codziennie
33 Glukoza w płynie z jam ciała codziennie
34 Glukoza w płynie mózgowo-rdzeniowym codziennie
35 Glukoza – test  tolerancji doustny / 2 – oznaczenia/ pon. – pt. (7-13)
36 Glukoza – test  tolerancji doustny / 3 – oznaczenia/ pon. – pt. (7-13)
37 Glukoza – test  tolerancji doustny / 5 – oznaczeń / pon. – pt. (7-13)
38 Hemoglobina glikowana / HBA1c / 1 raz na 2 tyg.
39 Kinaza kreatynowa / CK / codziennie
40 Kinaza keratynowa- izoenzym / CK- MB / codziennie
41 Kreatynina /CREA / codziennie
42 Kwas moczowy /URAC/ codziennie
43 Magnez /Mg/ w surowicy codziennie
44 Mocznik /UREA / w surowicy codziennie
45 Potas w surowicy codziennie
46 Przeciwciała anty- n- DNA pon. – piątek
47 Seromukoid 1 raz w tyg.
48 Sód  w surowicy codziennie
49 Wapń całkowity  /Ca/ w surowicy codziennie
50 Wapń zjonizowany codziennie
51 Trójglicerydy  / TG / codziennie
52 Transferyna – met. immunologiczna/pomiar bezpośredni/ pon. – piątek
53 Wysycenie transferryny żelazem (TfS) pon. – piątek
54 Żelazo / Fe / pon. – piątek
55 Krzywa obciążenia żelazem /4 punkty: na czczo, po 1, po 3 , po 6 godzinach/ Po uzgodnieniu
56 Osmolalność codziennie

L.p. Rodzaj badania Badania wykonywane
  MARKERY NOWOTWOROWE  
  1 AFP / α- feto proteina / pon. – pt. (7-13)
  2 Antygen karcinoembrionalny / CEA / pon. – pt. (7-13)
  3 Antygen sterczowy swoisty całkowity /PSA / pon. – pt. (7-13)
  4 Antygen sterczowy swoisty wolny / fPSA / pon. – pt. (7-13)
  5 Wskaźnik (stosunek fPSA/tPSA, tPSA, fPSA ) pon. – pt. (7-13)
  6 CA 19 – 9 / antygen nowotworów przewodu  pokarmowego/ pon. – pt. (7-13)
  7 CA 125 /antygen / pon. – pt. (7-13)
  8 CA 15-3 / antygen / pon. – pt. (7-13)
  TARCZYCA  
  9 Hormon tyreotropowy / TSH / codziennie
10 Przeciwciała przeciwtarczycowe / Anty- TPO / pon. – pt. (7-13)
11 Trójjodotyronina wolna / FT 3 / pon. – pt.  (7-13)
12 Tyroksyna wolna / FT 4 / codziennie
  HORMONY PŁCIOWE  
13 Estradiol / E 2 / pon. – pt. (7-13)
14 Hormon folikulotropowy /FSH / pon. – pt. (7-13)
15 Hormon luteinizujący / LH / pon. – pt. (7-13)
16 Progesteron / PGN / pon. – pt. (7-13)
17 Prolaktyna / PRL / pon. – pt. (7-13)
18 Test z metoklopramidem  / 3 ozn. prolaktyny / pon. – pt. (7-13)
19 Test z metoklopramidem  / 2 ozn. prolaktyny / pon. – pt. (7-13)
20 Testosteron pon. – pt. (7-13)
  INNE  
21 Total β- HCG / gonadotropina kosmówkowa / codziennie
22 Anty – CCP /przeciwciała anty- cytrulinowe/ Po uzgodnieniu
23 Digoksyna pon. – pt. (7-13)
24 IgE całkowite pon. – pt. (7-13)
25 Parathormon/ PTH / Po uzgodnieniu
26 Prokalcytonina / PCT / codziennie
27 Witamina B12 pon. – pt. (7-13)
28 Ferrytyna pon. – pt. (7-13)
  MARKERY ZAWAŁU (SERCA)  
29 Troponina T hs / ultraczuła / codziennie
30  NT- pro- BNP codziennie
  DIAGNOSTYKA INFEKCJI  
31 Toxoplazmoza Toxo IgG pon. – pt. (7-13)
32 Toxoplazmoza Toxo IgM pon. – pt. (7-13)
33 Awidność przeciwciał Toxo IgG pon. – pt. (7-13)
34 Cytomegalia CMV IgG pon. – pt.(7-13)
35 Cytomegalia CMV IgM pon. – pt. (7-13)
36 Borelioza przeciwciała -IgG pon. – pt. (7-13)
37 Borelioza przeciwciała -IgM pon. – pt. (7-13)
38 Przeciwciała VCA-IgM przeciwko antygenowi kapsydowemu wirusa EBV-Epsteina-Barr/ diagnostyka mononukleozy zakaźnej pon. – pt. (7-13)
39 Mononukleoza /met. immunochromatografii – wykrywanie przeciwciał heterofilnych/ pon. – pt. (7-13)

L.p. Rodzaj  badania Badania wykonywane
1 Morfologia krwi /3 diff- 18 parametrów / codziennie
2 Morfologia krwi  z obrazem mikroskopowym Hemogram pon. – pt. (7-13
3 Leukocytoza codziennie
4 Leukocytoza z obrazem mikroskopowym pon. – pt. (7-13
5 Mielogram Po uzgodnieniu
6 Hematokryt wirówkowy /Ht / codziennie
7 Komórki LE Po uzgodnieniu
8 Odczyn Biernackiego / OB / codziennie
9 Oporność osmotyczna erytrocytów Po uzgodnieniu
10 Retikulocyty- liczba pon. – pt. (7-13)
11 Retikulocyty- wskaźniki pon. – pt. (7-13)
12 Trombocyty – liczba/wynik z analizatora/ codziennie
13 Trombocyty – liczba weryfikowana mikroskopowo codziennie
14 Trombocyty – liczba / pobranie na cytrynian/ pon. – pt. (7-13)

L.p. Rodzaj  badania Badania wykonywane
1 Czas kaolinowo- kefalinowy / APTT / codziennie
2 Czas protrombinowy / PT, INR / codziennie
3 Czas krwawienia Po uzgodnieniu
4 D- Dimery  /met.ilościowa VIDAS/ codziennie
5 Fibrynogen codziennie
6 Test parakoagulacji / etanolowy / Po uzgodnieniu

L.p. Rodzaj  badania Materiał Badania wykonywane
1 Alfa – Amylaza  / AMYL -U / w moczu mocz codziennie
2 Antygen Helicobacter  pylori / w kale / kał 1 raz w tyg.
3 Białko całkowite  w moczu mocz codziennie
4 Dobowe wydalanie białka mocz pon. – pt. (7-13)
5 Badanie kału na pasożyty kał pon. – pt. (7-13)
6 Badanie ogólne kału kał pon. – pt. (7-13)
7 Badanie składu chemicznego kamienia moczowego  i żółciowego kamienie moczowe Po uzgodnieniu
8 Fosfor w moczu mocz pon. – pt. (7-13)
9 Dobowe wydalanie fosforu mocz pon. – pt. (7-13)
10 Kreatynina w moczu – stężenie mocz codziennie
11 Dobowe wydalanie kreatyniny mocz codziennie
12 Klirens kreatyniny endogennej mocz  oraz  krew żylna codziennie
13 Krew utajona w kale kał pon. – pt. (7-13)
14 Magnez /Mg/ w moczu – stężenie mocz pon. – pt. (7-13)
 15 Dobowe wydalanie magnezu mocz  pon. – pt. (7-13)
16 Mocznik /UREA / w moczu – stężenie mocz codziennie
17 Dobowe wydalanie mocznika mocz codziennie
18 Kwas moczowy /URAC/ w moczu – stężenie mocz pon. – pt. (7-13)
19 Dobowe wydalanie kwasu moczowego mocz pon. – pt. (7-13)
20 Potas w moczu – stężenie mocz codziennie
21 Dobowe wydalanie potasu mocz codziennie
22 Sód  w moczu – stężenie mocz codziennie
23 Dobowe wydalanie sodu mocz codziennie
24 Wapń całkowity  /Ca/ w moczu – stężenie mocz pon. – pt. (7-13)
25 Dobowe wydalanie wapnia mocz pon. – pt. (7-13)
26 Mocz- badanie jakościowe na cukier i aceton mocz codziennie
27 Mocz- badanie ogólne z osadem mocz codziennie
28 Mocz- próba Addisa mocz Po uzgodnieniu
29 Mocz- test na mikroalbuminurię mocz pon. – pt. (7-13)
30 Osmolalność mocz codziennie
31 Spermiogram nasienie Po uzgodnieniu
32 Test immunoenzymatyczny na obecność antygenu – Giardia Lamblia kał 1 raz w tyg.
33 Wymaz na obecność plemników wymaz
z pochwy
codziennie
34 Wymaz na owsiki wymaz
z odbytu
pon. – pt. (7-13)

 

Lp. Rodzaj badania materiał Badania wykonywane
1 Etanol/ alkohol etylowy /we krwi surowica codziennie
2 HbCO / hemoglobina tlenkowęglowa / krew tętn. lub włośnicz. codziennie
3 HbMet / methemoglobina / krew tętn. lub włośnicz codziennie
4 Identyfikacja grzybów w zatruciach pokarmowych   codziennie
5 Test na obecność amfetaminy w moczu mocz codziennie
6 Test na obecność barbituranów w moczu mocz codziennie
7 Test na obecność benzodiazepin w moczu mocz codziennie
8 Test na obecność ekstazy w moczu mocz codziennie
9 Test na obecność kokainy w moczu mocz codziennie
10 Test na obecność marihuany w moczu mocz codziennie
11 Test na obecność opiatów / morfiny / w moczu mocz codziennie

L.p. Rodzaj  badania Metoda Materiał Czas oczek. na wynik
1 Posiew moczu Posiew, hodowla ilościowa, mikroskopowanie, mocz  24 – 72 godzin
2 Posiew moczu i antybiogram Posiew, hodowla ilościowa, mikroskopowanie, identyfikacja, antybiogram mocz 3 –  5 dni
3 Posiew materiałów z jamy ustnej
i górnych dróg oddechowych (gardło, nos)
Posiew, hodowla,

mikroskopowanie, identyfikacja,

wymaz 3 – 5  dni
4 Posiew materiałów z jamy ustnej
i górnych dróg oddechowych (gardło, nos) z antybiogramem
Posiew, hodowla,

mikroskopowanie, identyfikacja, antybiogram, testy lateksowe

wymaz 5 -7 dni
5 Wymaz z ucha Posiew, hodowla, mikroskopowanie, identyfikacja wymaz 3 – 5  dni
6 Wymaz z ucha z antybiogramem Posiew, hodowla, mikroskopowanie, identyfikacja, antybiogram wymaz 5 -7 dni
7 Posiew materiałów z dolnych dróg oddechowych Posiew, hodowla, mikroskopowanie, identyfikacja plwocina, wydzielina

oskrzelowa,

3 – 5  dni
8 Posiew materiałów z dolnych dróg oddechowych z antybiogramem Posiew, hodowla, mikroskopowanie, identyfikacja, antybiogram plwocina, wydzielina

oskrzelowa,

5 -7 dni
9 Posiew materiałów z przewodu pokarmowego (odbyt, kał) Posiew, hodowla, mikroskopowanie, aglutynacja, identyfikacja, antybiogram, test lateksowy wymaz/kał 4 – 7 dni
10 Posiew materiałów ze zmian skórnych i ran Posiew, hodowla, mikroskopowanie, identyfikacja wymaz, wydzielina

ropna

3 – 5 dni
11 Posiew materiałów ze zmian skórnych i ran z antybiogramem Posiew, hodowla, mikroskopowanie, identyfikacja, antybiogram wymaz, wydzielina

ropna

5 – 7 dni
12 Wymaz z oka Posiew, hodowla, mikroskopowanie, identyfikacja wymaz 3 – 5 dni
13 Wymaz z oka z antybiogramem Posiew, hodowla, mikroskopowanie, identyfikacja, antybiogram wymaz 3 – 5 dni
14 Posiew materiałów z dróg moczowo – płciowych (pochwa, kanał szyjki macicy, cewka moczowa, stercze) Posiew, hodowla, mikroskopowanie, identyfikacja, test lateksowy wymaz 3 – 5 dni
15 Posiew materiałów z dróg moczowo – płciowych (pochwa, kanał szyjki macicy, cewka moczowa, stercze) z antybiogramem Posiew, hodowla, mikroskopowanie, identyfikacja, antybiogram, test lateksowy wymaz 5 – 7 dni
16 Posiew płynów ustrojowych (nasienie, żółć, mleko matki) Posiew, hodowla, mikroskopowanie, identyfikacja, antybiogram nasienie, żółć, mleko 5 –  7 dni
17 Posiew materiałów z jam ciała i płynów wysiękowych Posiew, hodowla, mikroskopowanie wymaz/

płyn

5dni
18 Posiew materiałów z jam ciała i płynów wysiękowych z antybiogramem Posiew, hodowla, mikroskopowanie, identyfikacja, antybiogram wymaz/

płyn

5 – 7 dni
19 Posiew końcówki cewnika centralnego Posiew ilościowy i półilościowy metodą Maki, mikroskopowanie, identyfikacja, antybiogram końcówka cewnika

(3 – 5cm)

5 dni
20 Posiew krwi Hodowla tlenowa i beztlenowa, posiew,  mikroskopowanie, identyfikacja krew 5 dni
21 Posiew krwi z antybiogramem Hodowla tlenowa i beztlenowa, posiew,  mikroskopowanie, identyfikacja, antybiogram krew 5 – 7 dni
22 Posiew płynu mózgowo – rdzeniowego Posiew, hodowla, mikroskopowanie, identyfikacja, antybiogram PMR 5dni
23 Wykrywanie antygenów czynników chorobotwórczych w płynie mózgowo – rdzeniowym Test lateksowy PMR Około

2 godzin

24 Wykrywanie antygenów Rotawirusów i Adenowirusów Test immunochromatograficzny kał Około 1 godziny
25 Kontrola bakteriologiczna środowiska szpitalnego Posiew, hodowla, mikroskopowanie, identyfikacja wymaz/

wycisk

3 – 5 dni
26 Kontrola sporotestów Posiew, hodowla, mikroskopowanie, identyfikacja sporotest 7 dni
27 Odczyn Waalera – Rosego Test aglutynacyjny surowica 2 dni

L.p. Rodzaj  badania Metoda Badania wykonywane Czas oczek. na wynik
1 Przeciwciała anty – HBs immunologiczna  /ELISA/ Pon. – piątek 1 raz w tyg.
2 Przeciwciała  anty – HBc immunologiczna  /ELISA/ Pon. – piątek codziennie
3 Przeciwciała  anty HCV immunologiczna  /ELISA/ Pon. – piątek codziennie
4 HBs Ag (antygen) immunologiczna  /ELISA/ Pon. – piątek codziennie
5 HIV  (przeciwciała i antygen) immunologiczna  /ELISA/ Pon. – piątek 1 raz w tyg.
6 Syphilis ( przeciwciała) immunologiczna  /ELISA/ Pon. – piątek codziennie
7 WR RPR Carbon Pon. – piątek codziennie

L.p. Rodzaj  badania Metoda Materiał Czas oczek. na wynik
1 Badanie cytologiczne Metoda mikroskopowa wymaz
z szyjki macicy
min. – 1 dzień
max.5 dni
2 Badanie biocenozy  pochwy  bez posiewu Metoda mikroskopowa, barwienie Gramma wymaz codziennie
3 Badanie  biocenozy  pochwy
z posiewem
Metoda mikroskopowa, barwienie Gramma, hodowla wymaz 48 godzin
4 Wymaz z cewki moczowej u mężczyzn Metoda mikroskopowa, barwienie Gramma, hodowla wymaz 48 godzin
5 Wymaz z cewki moczowej  i przedsionka  pochwy  u dzieci Metoda mikroskopowa, barwienie Gramma, hodowla wymaz 48 godzin

Badania wykonywane  od poniedziałku do  piątku

L.p. Rodzaj  badania Metoda Materiał Czas oczek. na wynik
1 Posiew plwociny na BK Hodowla na pożywkach,

Bakterioskopia met.Ziehl-Nielsena

plwocina min.2 tyg.
max.10 tyg.
2 Posiew moczu na BK Hodowla na pożywkach, Bakterioskopia met.Ziehl-Nielsena mocz min.2 tyg.
max.10 tyg
3 Posiew wydzieliny  oskrzelowej na BK Hodowla na pożywkach,

Bakterioskopia met.Ziehl-Nielsena

wydzielina oskrzelowa min.2 tyg.
max.10 tyg
4 Posiew płynu z jamy ciała na BK Hodowla na pożywkach,

Bakterioskopia met.Ziehl-Nielsena

płyn z jamy ciała min.2 tyg.
max.10 tyg
5 Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego na BK Hodowla na pożywkach, Bakterioskopia met.Ziehl-Nielsena płyn mózgowo rdzeniowy min.2 tyg.
max.10 tyg
6 Posiew popłuczyn oskrzelowych na BK Hodowla na pożywkach, Bakterioskopia met.Ziehl-Nielsena opłuczyny oskrzelowe min.2 tyg.
max.10 tyg
7 Posiew materiału z wymazu na BK Hodowla na pożywkach, Bakterioskopia met.Ziehl-Nielsena wymazy z ran min.2 tyg.
max.10 tyg
8 Test niacynowy Manualna hodowla prątków codziennie