Podstawowe informacje

 • INFORMATOR - TWÓJ SZPITAL TO SZPITAL AKREDYTOWANY
 • WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA PRZY PRZYJĘCIU DO SZPITALA
 • PACJENT POWINIEN MIEĆ
 • ZASADY FUNKCJONOWANIA SOR
 • MAGAZYN UBRAŃ I DEPOZYT RZECZY WARTOŚCIOWYCH
 • PACJENT MA DOSTĘP DO:
 • ODWIEDZINY
 • ŻYWIENIE
 • WYPIS ZE SZPITALA
 • SEGREGACJA ODPADÓW
 • PEŁNOMOCNIK D.S. PACJENTA

informator dla pacjentów - Twój szpital to szpital akredytowany - okładka
informator dla pacjentów - Twój szpital to szpital akredytowany - okładka
« 1 z 13 »

 

 

 

Wymagane dokumenty przy przyjęciu do szpitala:

 • skierowanie do szpitala;
 • dowód tożsamości;
 • w przypadku rejestracji dzieci – książeczka zdrowia dziecka;
 • karty informacyjne z odbytego już wcześniej leczenia szpitalnego;
 • aktualny dowód ubezpieczenia.

Wymagane przez Prawo oświadczenia:

Przy zapisie do Szpitala pielęgniarka zakładająca historię choroby poprosi o okazanie się dokumentem tożsamości, podanie danych osobowych oraz złożenie pisemnych oświadczeń (wymóg ten narzuca na SPZZOZ Rozporządzenie Ministra Zdrowia Dz.U.2006 Nr 247, poz. 1819 z późn. zm.):

 • o zgodzie na opiekę szpitalną, badania diagnostyczne, leczenie;
 • upoważnieniu bądź braku takiego upoważnienia osób do otrzymywania informacji o stanie zdrowia i udzielanych świadczeniach zdrowotnych;
 • upoważnieniu do uzyskania dokumentacji medycznej w przypadku śmierci, ze wskazaniem osoby upoważnionej albo pisemnego oświadczenia o braku takiego upoważnienia.
 • Pacjent ma prawo do wyrażenia sprzeciwu na pobranie tkanek i narządów do transplantacji.

Pacjent powinien mieć:

Przy przyjęciu na oddział Szpitala pacjent zobowiązany jest posiadać:

 • przybory toaletowe;
 • mężczyźni – przybory do golenia;
 • dokumenty z poprzedniego leczenia, konsultacji;
 • Pacjent może mieć własne sztućce, kubek bądź szklankę, strój  nocny (piżamę, koszulę).

Ponadto kobieta rodząca powinna posiadać:

 •    kartę przebiegu ciąży;
 •    oznaczenie grupy krwi;
 •    ostatnie wyniki badań (morfologia, badanie moczu);
 •    wynik badania USG;
 •    wyniki badań na obecność przeciwciał w przypadku ujemnego czynnika Rh.

Szczegółowe Prawa i Obowiązki Pacjenta dostępne są na Izbie Przyjęć i Oddziałach w formie ulotek, a także są umieszczone na tablicach ogłoszeń.

Zasady funkcjonowania Szpitalnego  Oddziału  Ratunkowego Izby Przyjęć:

Planowane przyjęcia do szpitala odbywają się w godzinach 7.00 – 11.00 od poniedziałku do piątku w PUNKCIE PRZYJĘĆ PLANOWYCH (PARTER, BUDYNEK C – PRZED ODDZIAŁEM OAIT)

Przyjęcia w trybie nagłym (w stanie bezpośredniego zagrożenia życia) przyjmowani są bez skierowania w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR)

Wszyscy pacjenci skierowani do szpitala badani są przez lekarzy dyżurnych, którzy decydują o konieczności leczenia, braku podstaw do leczenia szpitalnego lub w przypadku braku miejsc w szpitalu ustalają termin hospitalizacji.

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym pacjenci mogą przebywać na obserwacji nie dłużej niż 24 godziny.

MAGAZYN UBRAŃ I DEPOZYT RZECZY WARTOŚCIOWYCH

Pacjent może przekazać ubranie do magazynu ubrań pacjentów – otrzyma pokwitowanie z wykazem rzeczy pozostawionych i odbierze te rzeczy w dniu wypisu na podstawie otrzymanego pokwitowania.

Pacjent może pozostawić również w depozycie rzeczy wartościowe. Personel w obecności pacjenta dokonuje spisu rzeczy przekazywanych przez pacjenta do depozytu. Depozyt rzeczy wartościowych znajduje się na SOR. Jest czynny w dni robocze w godzinach od 7.10 do 14. W każdej chwili pacjent może zgłosić pielęgniarce potrzebę przekazania rzeczy do Depozytu. Personel oddziałów nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe,  które pacjent pozostawia przy sobie.

Pacjent przebiera się w przebieralni punktu przyjęć planowych lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Pacjenci przebywający w szpitalu mają dostęp do:

 • telewizorów w oddziałach szpitalnych;
 • pielęgniarki udostępniają telefon przenośny;
 • infokiosków;
 • sklepu spożywczego;
 • kiosku

Odwiedziny:

Odwiedziny pacjentów odbywają się we wszystkie dni tygodnia.

Regulamin odwiedzin znajduje się na tablicy informacyjnej na każdym oddziale oraz na dole tej zakładki.

Zaleca się odwiedziny do godz. 20.00. Odwiedzający mogą spotykać się z pacjentami w salach chorych. Odwiedzający powinni zachowywać się w sposób nieuciążliwy dla innych pacjentów. Powinni także podporządkować się wskazówkom personelu medycznego. W przypadku uciążliwego, głośnego zachowania i niestosowania się do zasad panujących  w szpitalu osoby takie będą usuwane z oddziałów.

Okrycie wierzchnie należy pozostawić w bezpłatnej szatni.  Szatnia znajduje się w hollu głównym, parter, budynek – A

Icon

Regulamin dla odwiedzających 866.03 KB 56 downloads

...

Żywienie:

Posiłki w Szpitalu rozdawane są w określonych godzinach:

Śniadanie: 8.00 – 8.30

Obiad:     12.30-13.30

Kolacja:   17.30-18.00

Wypis ze szpitala:

Przy wypisie ze Szpitala pacjent otrzymuje:

 • Kartę informacyjną z leczenia szpitalnego wraz z jedną kopią;
 • Dokumenty stanowiące własność pacjenta tj. przyniesione przez pacjenta np. wyniki badań;
 • Recepty;
 • Skierowania do poradni specjalistycznej;
 • Dietę;
 • Informację dot. pielęgnacji ciężko chorego;
 • Ulotki informacyjne;

Segregacja odpadów:

W placówce obowiązuje segregacja odpadów medycznych. W zależności od rodzaju są one umieszczane w workach o odpowiedniej kolorystyce. Na każdej sali znajduje się informacja odnośnie zasad prawidłowej segregacji odpadów, którą należy bezwzględnie przestrzegać. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy pytać personel medyczny.

 Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Funkcję tę pełni Kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dr Bożena Zboina. Interesanci przyjmowani są w pokoju kierownika w pawilonie na parterze w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 11 do 13.

Wszelkie inne informacje dostępne są w Sekretariacie Szpitala.