Cennik badań laboratoryjnych

DZIAŁ  DIAGNOSTYKI  LABORATORYJNEJ

Zespół Opieki Zdrowotnej  w Ostrowcu  Świętokrzyskim
LABORATORIUM  DIAGNOSTYCZNE

CENNIK  PODSTAWOWY  NA  BADANIA  LABORATORYJNE

 dla osób fizycznych obowiązuje  od  1. 03. 2012 r.

  dla podmiotów zewnętrznych (umowy) obowiązuje  od 1. 04. 2012 r.

L.p.Rodzaj badaniaCena /PLN/
BIOCHEMIA
  1.Albuminy / Alb /10,00
  2.Aminotransferaza alaninowa / ALT /6.50
  3.Aminotransferaza asparaginianowa / AST /6.50
  4.α – amylaza całkowita / Amyl / w surowicy11,00
  5.α – amylaza całkowita / Amyl / w moczu12,00
  6.Białko całkowite / T – PROT /5.50
  7.Proteinogram22,00
  8.Białko C -reaktywne / ilościowo / CRP / met. immunoturbidymetrii20,00
  9.Wykrywanie i identyfikacja białka monoklonalnego w surowicy / met.immunofiksacji /170,00
 10.Bilirubina całkowita / Bil /6,00
 11.Bilirubina związana / Bil -D /9,00
 12.Bilirubina frakcje14,00
 13.Bilirubina noworodków / we krwi włośniczkowej – z palca/11,00
 14.Cholesterol całkowity / Chol /7,00
 15.Cholesterol  HDL / Chol HDL / met. bezpośrednia /12,00
 16.Cholesterol  LDL / met. pośrednia / ozn. Chol. + Chol.HDL + Tg /25,00
 17.Dehydrogenaza izomleczanowa / LDH /10,00
 18.Etanol / alkohol etylowy we krwi met.enzymatyczną /38,00
 19.Fosfataza alkaliczna całkowita / ALP /7,00
 20.Fosfataza kwaśna  całkowita / AcP /9,00
 21.Fosfataza kwaśna  sterczowa  / AcP – P /11,00
 22.Fosfor nieorganiczny / Pi /7.50
 23.Gammaglutamylotranspeptydaza  / GGTP /8,00
 24.Glukoza6,00
 25.Glukoza   - test tolerancji doustny / 2 oznaczenia /11,00
 26.Glukoza   - test tolerancji doustny / 3 oznaczenia /16,00
 27.Glukoza   - test tolerancji doustny / 5 oznaczeń /28,00
 28.Gazometria na analizatorze Corning12,00
 29.Gazometria i parametry krytyczne na analizatorze ABL Radiometer / gazometria, parametry krytyczne, elektrolity (Na,K,Cl), metabolity (mleczany, gluk.), oksymetria (ctHb, FCOHb, FmetHb, FO2Hb,FHHb, sO2 )36,00
 30.Hemoglobina tlenkowęglowa -  HbCO /  analizator ABL Radiometer /35,00
 31.Methemoglobina metHb /oznacz. na analizatorze ABL Radiometer/35,00
 32.Kwas mlekowy / mleczany /oznacz. na analizatorze ABL Radiometer/35,00
 33.Hemoglobina glikowana / HbA1c / - met. immunochemiczna30,00
 34.Jonogram / Na, K, Cl / / w surowicy10,00
 35.Kinaza kreatynowa / CK /9,00
 36.Kinaza kreatynowa izoenzym / CK MB / met.immunoinhibicji /17,00
 37.Kreatynina6,00
 38.Kwas moczowy / URAC /7.50
 39.Magnez / Mg /9,00
 40.Mocznik / UREA /7,00
 41.Trójglicerydy / Tg /9,00
 42.Wapń całkowity / Ca /8,00
 43Wapń zjonizowany z normogramu / Ca /12,00
 44.Żelazo / Fe /8,00
 45.Żelazo / krzywa obciążenia / - po 0, 1, 3, 6 godzinach /30,00
 46.Transferyna – met. immunologiczna /pomiar bezpośredni/28,00
 47.Wysycenie transferyny żelazem (TfS)33,00
 48.ASO / oznaczanie miana anytystreptolizyny /13,00
 49.Czynnik reumatoidalny / RF / test lateksowy9,00
 50.Przeciwciała anty-n-DNA / test lateksowy /16,00
 51.Seromukoid12,00
 52.Odwirowanie surowicy2,00
HEMATOLOGIA
  1.Morfologia krwi / 3 diff – 18 parametrów /8,00
  2.Morfologia krwi z obrazem mikroskopowym13,00
  3.Leukocytoza7,00
  4.Leukocytoza z obrazem mikroskopowym13,00
  5.Odczyn Biernackiego / OB /5,00
  6.Hematokryt wirówkowy3,00
  7.Płytki krwi – liczba /wynik z analizatora/7,00
  8.Płytki krwi – liczba weryfikowana mikroskopowo10,00
  9.Płytki krwi – pobranie na cytrynian14,00
10.Retikulocyty liczba10,00
11.Retikulocyty liczba i wskaźniki14,00
12.Oporność osmotyczna erytrocytów20,00
13.Komórki LE25,00
14.Mielogram bez pobrania75,00
KOAGULOLOGIA / badania układu krzepnięcia /
  1.Czas protrombinowy / PT / i wskaźnik INR8,00
  2.Czas kaolinowo-kefalinowy / APTT /10,00
  3.Fibrynogen11,00
  4.Czas krwawienia10,00
  5.D – Dimery / met.immunoenzymatyczna, ilościowa / Vidas /38,00
  6.Test parakoagulacji / etanolowy / - wykrywanie rozpuszczalnych monomerów fibryny12,00
IMMUNODIAGNOSTYKA
Hormony tarczycy
  1.Hormon tyreotropowy / TSH / - 3 generacji  / ultraczuły15,00
  2.Trójjodotyronina wolna / FT3 /20,00
  3.Tyroksyna wolna / FT4 /17,00
  4.Przeciwciała przeciwtarczycowe / anty – TPO Ab /35,00
Hormony płciowe
  5.Hormon folikulotropowy / FSH /26,00
  6.Hormon luteinizujący / LH /26,00
  7.Estradiol / E2 /26,00
  8.Progesteron / PGN /26,00
  9.Prolaktyna / PRL /26,00
10.Test z metoklopramidem / 2 ozn. Prolaktyny /50,00
11.Test z metoklopramidem / 3 ozn. Prolaktyny /75,00
12.Testosteron31,00
13.DHEA – SO4 / siarczan dehydroepiandrosteronu /35,00
Markery nowotworowe
14.AFP / alfa – fetoproteina /32,00
15.Antygen karcinoembrionalny / CEA /30,00
16.Antygen sterczowy swoisty całkowity / PSA /30,00
17.Antygen sterczowy swoisty wolny / f PSA /38,00
18.Wskaźnik  (stosunek  fPSA / tPSA )    62,00
19.Antygen CA  19-9 / CA 19-9 /33,00
20.Antygen CA 125 / CA 125 /38,00
Markery kardiologiczne
21.Troponina T / 3 - generacja / met.ilościowa elektrochemiluminescencji -analizator immunochemiczny Cobas 411 /26,00
22.Troponina T  / ultraczuła / met.ilościowa elektrochemiluminescencji -analizator immunochemiczny Cobas 411 /26,00
23.Pro – BNP / met. ilościowa elektrochemiluminescencji -analizator immunochemiczny Cobas 411 /69,00
24.Digoksyna38,00
Alergologia
25.IgE całkowite28,00
Inne badania specjalistyczne
26.HCG + β / gonadotropina kosmówkowa + podjednostka beta /32,00
27.Witamina B1238,00
28.Parathormon / PTH /35,00
29.Prokalcytonina / PCT /75,00
30.Przeciwciała anty- CCP59,00
31.Ferrytyna33,00
32.Borelioza przeciwciała -IgG ( w surowicy krwi)42,00
33.Borelioza przeciwciała -IgM ( w surowicy krwi)42,00
34.Przeciwciała VCA- IgM przeciwko antygenowi kapsydowemu wirusa EBV-Epsteina-Barr / diagnostyka mononukleozy zakaźnej/38,00
35.Mononukleoza / met.immunochromatografii -wykrywanie przeciwciał heterofilnych /test jakościowy16,00
36.Cytomegalia przeciwciała -IgG35,00
37.Cytomegalia przeciwciała -IgM35,00
38.Toksoplazmoza Toxo IgG  /Vidas/36,00
39.Toksoplazmoza Toxo IgM  /Vidas/36,00
40. Toxo IgG  - awidność przeciwciał /Vidas/59,00
       ANALITYKA OGÓLNA
  1.Mocz – badanie ogólne / z osadem ocenianym metodą mikroskopową – referencyjną /9,00
  2.pH moczu3,00
  3.Ciężar właściwy moczu3,00
  4.Test ciążowy w moczu12,00
  5.Mocz – barwniki żółciowe3.50
  6.Mocz – urobilinogen3.50
  7.Mocz – badanie jakościowe na cukier i aceton4,00
  8.Mocz – ilościowe oznaczanie glukozy8,00
  9.Mocz – próba Addisa lub Hamburgera15,00
10.Mocz – badanie jakościowe na uroporfiryny / lampa Wooda /10,00
11.Oznaczanie gradientu SAAG w płynie28,00
12.Mikroalbuminuria – test półilościowy14,00
13.Klirens kreatyniny endogennej14,00
14.Mocz – dobowe wydalanie białka7,00
15.Mocz – dobowe wydalanie kreatyniny9,00
16.Mocz – dobowe wydalanie mocznika10,00
17.Mocz – dobowe wydalanie kwasu moczowego10,00
18.Mocz – dobowe wydalanie fosforu12,00
19.Mocz – dobowe wydalanie magnezu12,00
20.Mocz – dobowe wydalanie wapnia12,00
21.Mocz – dobowe wydalanie sodu i potasu12,00
22.Mocz - osmolalność12,00
23.Test na obecność amfetaminy /met.immunochromatografii/ w moczu15,00
24.Test na obecność barbituranów /met.immunochromatografii/w moczu15,00
25.Test na obecność benzodiazepin /met.immunochromatografii/ w moczu15,00
26.Test na obecność narkotyku – ekstaza  /met.immunochrom. / w moczu15,00
27.Test na obecność kokainy /met.immunochromatografii/ w moczu15,00
28.Test na obecność marihuany /met.immunochromatografii/ w moczu15,00
29.Test na obecność opiatów/morfiny /met.immunochrom. / w moczu15,00
30.Badanie ogólne kału11,00
31.Badanie kału na pasożyty / met. mikroskopowa /14,00
32.Wymaz w kierunku owsików8,00
33.Test immunoenzymatyczny na obecność antygenu Lamblia / w kale /24,00
34.Helicobacter pylori / met. immunochromatograficzna na obecność antygenu w kale /30,00
35.Krew utajona w kale / met. immunochromatograficzna /14,00
36.Płyn mózgowo-rdzeniowy ( cytoza, odczyny, chlorki, glukoza, białko)42,00
37.Płyn z jam ciała / badanie ogólne, biochemiczne(białko, glukoza,LDH), ocena preparatu barwionego MGG /45,00
38.Odwirowanie płynu z jam ciała na osad5,00
39.Przygotowanie odczynnika do preparacji płynów z jam ciała32,00
40.Badanie składu kamienia moczowego i żółciowego – odcz. firmy Merck39,00
41.Spermiogram38,00
42.Pobranie krwi żylnej do badań wykonywanych poza Działem Diagnostyki Laboratoryjnej5,00
43.Identyfikacja grzybów w zatruciach pokarmowych60,00
PRACOWNIA BAKTERIOLOGII
1.Badanie bakteriologiczne moczu
1a.Badanie ujemne16,00
1b.Badanie dodatnie (identyfikacja i antybiogram metodą manualną)36,00
1c.Badanie dodatnie (identyfikacja  i antybiogram met.  miniApi)52,00
2.Wymaz z gardła, nosa, ucha, jama ustna
2a.Badanie ujemne22,00
2b.Badanie dodatnie (identyfikacja i antybiogram metodą manualną)38,00
2c.Badanie dodatnie (identyfikacja  i antybiogram met.  miniApi)56,00
3.Wymazy z rany, zmian skórnych, kanału szyjki macicy, pochwy, plwocina
3a.Badanie ujemne tlenowce28,00
3b.Badanie ujemne beztlenowce28,00
3c.Badanie dodatnie (identyfikacja i antybiogram metodą manualną)42,00
3dBadanie dodatnie (identyfikacja  i antybiogram met.  miniApi)58,00
4.Wymaz z oka
4a.Badanie ujemne16,00
4b.Badanie dodatnie (identyfikacja i antybiogram metodą manualną)23,00
5.Posiew kału lub wymaz z odbytu – dorośli
5a.Flora niepatogenna18,00
5b.Flora patogenna (Salmonella, Shigella)32,00
6.Posiew kału lub wymaz z odbytu – dzieci do lat 2
6a.Flora niepatogenna22,00
6b.Flora patogenna (Salmonella, Shigella, EPEC, Staphylococcus)38,00
7.Badanie kału na nosicielstwo (badanie 3 krotne)46,00
8.Nosicielstwo MRSA18,00
9.Posiew krwi (badanie z jednego pobrania)
9a.Badanie ujemne tlenowce38,00
9b.Badanie ujemne beztlenowce38,00
9c.Badanie dodatnie (identyfikacja  i antybiogram met.  MiniApi)68,00
10.Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego
10a.Badanie ujemne40,00
10b.Badanie dodatnie (identyfikacja  i antybiogram met.  MiniApi)68,00
10c.Szybki test w kierunku zakażeń bakteryjnych PMR35,00
11.Odczyn Waalera Rosego
11a.Test przesiewowy17,00
11b.Test ilościowy30,00
12.Posiew wymazów czystościowych
12a.Badanie ujemne ( powierzchnie jałowe)20,00
12b.Badanie dodatnie ( określenie drobnoustrojów )28,00
13.Kontrola biologiczna autoklawów z dostarczonym testem10,00
14.Badanie dowolnego materiału wyłącznie w kierunku drożdżaków15,00
(bez szczegółowej identyfikacji)
15.Bakterioskopia metodą Gramma6,00
16.Test w kierunku Rotawirusów i Adenowirusów18,00
17.Wykrywanie toksyn A i B Clostridium difficile w kale metodą immunochemiczną48,00
18.Test do diagnostyki infekcji wirusem grypy  ( test chromatograficzny, immunologiczny, do jakościowego wykrywania antygenów wirusa grypy typu A i B )43,00
19.Oznaczanie wartości MIC jednego antybiotyku20,00
20.Posiew materiału z pochwy/odbytu w kierunku nosicielstwa paciorkowców grupy B
20a.Badanie ujemne20,00
20b.Badanie dodatnie (identyfikacja  i antybiogram met.manualną )36,00
PRACOWNIA SERODIAGNOSTYKI KIŁY, WZW, HIV
1.Hbs Ag / antygen/17.00
2.Weryfikacja testu Hbs Ag / test potwierdzenia /45,00
3.Anty HBs35,00
4.Anty HBc35,00
5.Anty HCV35,00
6.HIV Ag/Ab  ( antygen, przeciwciała )30,00
7.USR9,00
8.VDRL9,00
9.Przeciwciała anty – Treponema pallidum / Trepanostika /29,00
PRACOWNIA HODOWLI PRĄTKA GRUŹLICY
1.BK – badanie bezpośrednie po homogenizacji materiału24,00
2.Posiew materiału na 3 – probówki ( L-J. Stonenbrinka )39,00
3.Identyfikacja szczepu z rodzaju mycobacterium ( Test niacynowy)30,00
4.Przyjmowanie materiału histopatologicznego przez Pracownię Prątka Gruźlicy *10,00
*prowadzenie dokumentacji przyjęcia materiału z oddziału lub poradni, prowadzenie dokumentacji wydania materiału kurierowi,  prowadzenie dokumentacji wyników badań dostarczanych przez kuriera oraz prowadzenie dokumentacji wyników wydawanych na oddziały szpitalne lub poradnie, sprawdzanie rachunków za badania histopatologiczne wystawionych przez Pracownię Histopatologiczną  pod względem merytorycznym „ zlecenie na badanie – wystawione obciążenie”
PRACOWNIA CYTOLOGII I ANALIZ SPECJALNYCH
 1.Badanie biocenozy pochwy – pobranie materiału w pracowni15,00
(wykrywanie rzęsistka, grzybów, pH pochwy, test aminowy na obecność beztlenowców, preparat bezpośredni barwiony metodą Gramma)
2.Badanie biocenozy pochwy – pobranie materiału w pracowni22,00
( wykrywanie rzęsistka, grzybów, pH pochwy, test aminowy na obecność beztlenowców, posiew w kierunku Gardnerella waginalis, preparat bezpośredni, a po hodowli  barwiony metodą Gramma)
3.Badanie biocenozy pochwy z posiewem w kierunku rzeżączki – pobranie materiału w pracowni ( badania jak wyżej oraz w kierunku rzeżączki)32,00
4.Wymaz z cewki moczowej u mężczyzn – pobranie materiału w pracowni (wykrywanie rzęsistka, grzybów, rzeżączki i innych drobnoustrojów)36,00
5.Wymaz z cewki moczowej i przedsionka pochwy u dzieci – pobranie materiału w pracowni (wykrywanie rzęsistka, grzybów i drobnoustrojów)25,00
6.Badanie bezpośrednie w kierunku rzęsistka i grzybów – pobranie materiału w pracowni10,00
7.Badanie cytologiczne – z pobraniem materiału w pracowni22,00
8.Badanie cytologiczne – bez pobrania (preparat dostarczony do pracowni)7,00