Przetargi 2018r. powyżej 30 tys Euro

ZP/29/2018

Zespół Opieki Zdrowotnej
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11,
pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115
fax (0-41) 247-80-50,
e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl

nr sprawy ZP/29/2018

zakup i dostawy leków

„Czytaj dalej…”


ZP/28/2018

Zespół Opieki Zdrowotnej
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11,
pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115
fax (0-41) 247-80-50,
e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl

nr sprawy ZP/28/2018

zakup i dostawy soczewek wewnątrzgałkowych oraz zestawów do przeprowadzania operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji i wykonywania procedur witrektomii wraz z udostępnieniem aparatów do fakoemulsyfikacji i witrektomii tylnej na czas trwania umowy

„Czytaj dalej…”


ZP/27/2018

Zespół Opieki Zdrowotnej
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11,
pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115
fax (0-41) 247-80-50,
e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl

nr sprawy ZP/27/2018

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. K. Szymanowskiego 11, dla potrzeb pacjentów pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych oraz innych pomieszczeń wraz z ich doposażeniem – dotacja celowa dla ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim

„Czytaj dalej…”


ZP/26/2018

Zespół Opieki Zdrowotnej
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11,
pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115
fax (0-41) 247-80-50,
e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl

nr sprawy ZP/26/2018

zakup i dostawy artykułów sterylizacyjnych

„Czytaj dalej…”


ZP/25/2018

Zespół Opieki Zdrowotnej
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11,
pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115
fax (0-41) 247-80-50,
e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl

nr sprawy ZP/25/2018

pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym, polegającej na prowadzeniu rozliczeń rzeczowo-finansowych mających za cel realizację inwestycji pod nazwą Rozbudowa budynku szpitala o jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek-pawilon mieszczący szpitalny oddział ratunkowy  ZOZ w Ostrowcu Św. – powtórzenie

„Czytaj dalej…”


ZP/24/2018

Zespół Opieki Zdrowotnej
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11,
pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115
fax (0-41) 247-80-50,
e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl

nr sprawy ZP/24/2018

wykonywanie napraw, przeglądów
i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Świętokrzyskim

„Czytaj dalej…”


ZP/23/2018

Zespół Opieki Zdrowotnej
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11,
pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115
fax (0-41) 247-80-50,
e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl

nr sprawy ZP/23/2018

pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym, polegającej na prowadzeniu rozliczeń rzeczowo-finansowych mających za cel realizację inwestycji pod nazwą Rozbudowa budynku szpitala o jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek-pawilon mieszczący szpitalny oddział ratunkowy  ZOZ w Ostrowcu Św.

„Czytaj dalej…”


ZP/22/2018

Zespół Opieki Zdrowotnej
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11,
pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115
fax (0-41) 247-80-50,
e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl

nr sprawy ZP/22/2018

zakup i dostawy preparatów dezynfekcyjnych

„Czytaj dalej…”


ZP/21/2018

Zespół Opieki Zdrowotnej
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11,
pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115
fax (0-41) 247-80-50,
e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl

nr sprawy ZP/21/2018

zakup i dostawy ogólnoszpitalnych artykułów medycznych

„Czytaj dalej…”


ZP/20/2018

Zespół Opieki Zdrowotnej
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11,
pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115
fax (0-41) 247-80-50,
e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl

nr sprawy ZP/20/2018

zakup i dostawy artykułów chemii gospodarczej

„Czytaj dalej…”


przetargi: