Kategoria Przetargi 2018r. poniżej 30 tys Euro

ZO/20/2018

Dodany przez: Anna Lewandowska

Zespół Opieki Zdrowotnej
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11,
pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115
fax (0-41) 247-80-50,
e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl

nr sprawy ZO/20/2018

 zakup i dostawy druków medycznych i ogólnoszpitalnych wg wzorów

„Czytaj więcej”

ZO/19/2018

Dodany przez: Anna Lewandowska

Zespół Opieki Zdrowotnej
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11,
pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115
fax (0-41) 247-80-50,
e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl

nr sprawy ZO/19/2018

 zakup i dostawy artykułów biurowych

„Czytaj więcej”

ZO/18/2018

Dodany przez: Anna Lewandowska

Zespół Opieki Zdrowotnej
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11,
pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115
fax (0-41) 247-80-50,
e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl

nr sprawy ZO/18/2018

 dostawy odczynników i materiałów laboratoryjnych do dzierżawionego aparatu immunochemicznego Vitek 2 Compakt

„Czytaj więcej”

ZO/17/2018

Dodany przez: Anna Lewandowska

Zespół Opieki Zdrowotnej
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11,
pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115
fax (0-41) 247-80-50,
e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl

nr sprawy ZO/17/2018

zakup i dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek

„Czytaj więcej”

ZO/16/2018

Dodany przez: Katarzyna Zdybiowska

Zespół Opieki Zdrowotnej
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11,
pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115
fax (0-41) 247-80-50,
e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl

nr sprawy ZO/16/2018

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Przebudowa i adaptacja pomieszczeń oddziału Pulmonologii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. K. Szymanowskiego  i wydzielenie  izolatek dla pacjentów

„Czytaj więcej”

ZO/15/2018

Dodany przez: Anna Lewandowska

Zespół Opieki Zdrowotnej
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11,
pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115
fax (0-41) 247-80-50,
e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl

nr sprawy ZO/15/2018

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: przebudowa i adaptacja pomieszczeń zespołu opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11, dla potrzeb pacjentów pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych oraz innych pomieszczeń szpitalnych wraz z ich doposażeniem

„Czytaj więcej”

ZO/14/2018

Dodany przez: Anna Lewandowska

Zespół Opieki Zdrowotnej
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11,
pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115
fax (0-41) 247-80-50,
e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl

nr sprawy ZO/14/2018

utwardzenie terenu na terenie ZOZ

„Czytaj więcej”

ZO/13/2018

Dodany przez: Anna Lewandowska

Zespół Opieki Zdrowotnej
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11,
pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115
fax (0-41) 247-80-50,
e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl

nr sprawy ZO/13/2018

Usługa realizacji zadań Inspektora Ochrony Danych w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

„Czytaj więcej”

ZO/12/2018

Dodany przez: Anna Lewandowska

Zespół Opieki Zdrowotnej
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11,
pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115
fax (0-41) 247-80-50,
e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl

nr sprawy ZO/12/2018

 dostawy odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników szpitala

„Czytaj więcej”

ZO/11/2018

Dodany przez: Anna Lewandowska

Zespół Opieki Zdrowotnej
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11,
pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115
fax (0-41) 247-80-50,
e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl

nr sprawy ZO/11/2018

zakup i dostawy bielizny operacyjnej i ochronnej jednorazowego użytku

„Czytaj więcej”

Najnowsze przetargi: