Kategoria Przetargi 2017r. poniżej 30 tys Euro

ZO/26/2017

Dodany przez: Anna Lewandowska

Zespół Opieki Zdrowotnej
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11,
pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115
fax (0-41) 247-80-50,
e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl

nr sprawy ZO/26/2017

Przygotowanie zgodnie z wytycznymi Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne działania 7.3. infrastruktura zdrowotne i społeczna (PI 9a) regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. konkurs dedykowany dla oddziałów szpitalnych oraz innych jednostek i komórek organizacyjnych regionalnych podmiotów leczniczych i współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych, które realizują na rzecz osób dorosłych stacjonarne, całodobowe i ambulatoryjne świadczenia zdrowotne dedykowane chorobom układu krążenia

„Czytaj więcej”

ZO/25/2017

Dodany przez: Katarzyna Zdybiowska

Zespół Opieki Zdrowotnej
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11,
pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115
fax (0-41) 247-80-50,
e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl

nr sprawy ZO/25/2017

Świadczenie usług doradczych, tzw. Inżyniera Kontraktu w zakresie doradztwa technicznego związanego z realizacją projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (Inplamed WŚ) w ramach konkursu Osi priorytetowej 7: Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.1: Rozwój e-społeczeństwa (w zakresie typu projektów: Rozwój e-zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – nr konkursu RPSW.07.01.00-IZ.00-26-135/17 zwanego dalej projektem Inplamed WŚ.

„Czytaj więcej”

ZO/24/2017

Dodany przez: Anna Lewandowska

Zespół Opieki Zdrowotnej
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11,
pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115
fax (0-41) 247-80-50,
e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl

nr sprawy ZO/24/2017

zakup i dostawy artykułów chemii gospodarczej

„Czytaj więcej”

ZO/23/2017

Dodany przez: Anna Lewandowska

Zespół Opieki Zdrowotnej
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11,
pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115
fax (0-41) 247-80-50,
e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl

nr sprawy ZO/23/2017

zakup i dostawy materiałów eksploatacyjnych

„Czytaj więcej”

ZO/21/2017

Dodany przez: Anna Lewandowska

Zespół Opieki Zdrowotnej
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11,
pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115
fax (0-41) 247-80-50,
e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl

nr sprawy ZO/21/2017

zakup, dostawa i instalacja videogastroskopu zabiegowego z wyposażeniem

„Czytaj więcej”

ZO/22/2017

Dodany przez: Katarzyna Zdybiowska

Zespół Opieki Zdrowotnej
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11,
pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115
fax (0-41) 247-80-50,
e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl

nr sprawy ZO/22/2017

Świadczenie usług telefonicznych w sieci telefonii stacjonarnej 


„Czytaj więcej”

ZO/20/2017

Dodany przez: Anna Lewandowska

Zespół Opieki Zdrowotnej
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11,
pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115
fax (0-41) 247-80-50,
e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl

nr sprawy ZO/20/2017

zakup i dostawy materiałów eksploatacyjnych

„Czytaj więcej”

ZO/19/2017

Dodany przez: Anna Lewandowska

Zespół Opieki Zdrowotnej
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11,
pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115
fax (0-41) 247-80-50,
e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl

nr sprawy ZO/19/2017

dzierżawę 2 szt. aparatów do hemodializ

„Czytaj więcej”

ZO/18/2017

Dodany przez: Anna Lewandowska

Zespół Opieki Zdrowotnej
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11,
pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115
fax (0-41) 247-80-50,
e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl

nr sprawy ZO/18/2017

zakup i dostawy materiałów biurowych

„Czytaj więcej”

ZO/17/2017

Dodany przez: Anna Lewandowska

Zespół Opieki Zdrowotnej
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11,
pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115
fax (0-41) 247-80-50,
e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl

nr sprawy ZO/17/2017

wykonanie przeglądów serwisowych, wymiany filtrów oraz dezynfekcji urządzeń wentylacyjnych i chłodniczych zamontowanych na terenie ZOZ Ostrowiec Świętokrzyski

„Czytaj więcej”

Najnowsze przetargi: