ZP/16/2020

Zespół Opieki Zdrowotnej
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11,
pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115
fax (0-41) 247-80-50,
e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl

nr sprawy ZP/16/2020

Transporty pacjentów dializowanych bez nadzoru medycznego

„Czytaj więcej”


ZOZ/ZO/11/2020

Zespół Opieki Zdrowotnej

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

woj. świętokrzyskie, ul. K. Szymanowskiego 11

tel (0-41) 247-80-00 wew. 115

fax (0-41) 247-80-50

e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl

Sprawa ZOZ/ZO/11/2020

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zamiennej dla zadania „Rozbudowa budynku szpitala o lądowisko dla śmigłowców na dachu istniejącego budynku skrzydło C z nadbudową istniejącej windy i klatki schodowej w skrzydle B Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Karola Szymanowskiego 11”

 

„Czytaj więcej”

PLAN

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 r.


ZP/15/2020

Zespół Opieki Zdrowotnej
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11,
pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115
fax (0-41) 247-80-50,
e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl

nr sprawy ZP/15/2020

Zakup bielizny operacyjnej i ochronnej jednorazowego użytku

„Czytaj więcej”


ZOZ/ZO/10/2020

Zespół Opieki Zdrowotnej

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

woj. świętokrzyskie, ul. K. Szymanowskiego 11

tel (0-41) 247-80-00 wew. 115

fax (0-41) 247-80-50

e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl

Sprawa ZOZ/ZO/10/2020

zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej

 

„Czytaj więcej”

ZOZ/ZO/09/2020

Zespół Opieki Zdrowotnej

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

woj. świętokrzyskie, ul. K. Szymanowskiego 11

tel (0-41) 247-80-00 wew. 115

fax (0-41) 247-80-50

e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl

Sprawa ZOZ/ZO/09/2020

zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby SOR

 

„Czytaj więcej”

ZP/14/2020

Zespół Opieki Zdrowotnej
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11,
pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115
fax (0-41) 247-80-50,
e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl

nr sprawy ZP/14/2020

Zakup i  dostawa produktów mięsno-wędliniarskich

„Czytaj więcej”


ZP/13/2020

Zespół Opieki Zdrowotnej
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11,
pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115
fax (0-41) 247-80-50,
e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl

nr sprawy ZP/13/2020

Dostosowanie pomieszczeń oddziału Wewnętrznego I Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim,  ul. K. Szymanowskiego 11, (II piętro – blok C) po potrzeb techniczno-sanitarnych

„Czytaj więcej”


ZP/12/2020

Zespół Opieki Zdrowotnej
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11,
pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115
fax (0-41) 247-80-50,
e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl

nr sprawy ZP/12/2020

Zakup, dostawa i instalacja sprzętu medycznego

„Czytaj więcej”


ZP/11/2020

Zespół Opieki Zdrowotnej
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11,
pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115
fax (0-41) 247-80-50,
e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl

nr sprawy ZP/11/2020

Kompleksowe świadczenie usług pralniczych i dezynfekcyjnych z użyciem systemu RFID

„Czytaj więcej”