Kategoria Praca

Ogłoszenie o naborze: inspektor ds.bezpieczeństwa i higieny pracy

Dodany przez: admin

Kategoria : Aktualności , Praca

Ogłoszenie o naborze: inspektor ds.bezpieczeństwa i higieny pracy

wymagania:
– wykształcenie wyższe
– dobra znajomość pracy w zakładowych komisjach bezpieczeństwa i higieny pracy
– znajomość pracy w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwem i higieny pracy w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy
– dobra znajomość oceny ryzyka zawodowego , wiążącego się z wykonywaniem pracy
– elastyczność , kreatywność
– odporność na stres
zdolność do analizowania i rozwiązywania problemów

oferujemy:
– stabilność w zatrudnieniu
– ciekawą pracę
– wynagrodzenie do uzgodnienia

 

Klauzula Zgody

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@zoz.ostrowiec.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, czas przechowywania określono na 1 rok
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne


Ogłoszenie o naborze: Kierownik w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym

Dodany przez: admin

Kategoria : Aktualności , Praca

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim poszukuje kandydatów na stanowisko:
Kierownika w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym

Wymagania:
• aktualne prawo wykonywania zawodu
• posiadanie specjalizacji z neurologii
• doświadczenie na stanowisku kierowniczym
• umiejętność sprawnego zarządzania oddziałem oraz dużą grupą personelu
• elastyczność, kreatywność, samodzielność w działaniu
• zdolność analizowania i rozwiązywania problemów oraz zarządzania czasem pracy
• odporność na stres

Oferujemy:
• stałe zatrudnienie, forma zatrudnienia do uzgodnienia
• bardzo atrakcyjne warunki wynagrodzenia(dodatki, nagrody uznaniowe)
• możliwość pełnienia dyżurów medycznych
• niezbędne narzędzia pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail: kadry@zoz.ostrowiec.pl
Wiadomości prosimy zatytułować „Kierownik Oddziału Neurologicznego”
Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń. Jednocześnie informujemy, że będziemy się kontaktować tylko z wybranymi osobami.
Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych.(Dz.U. z 202r Nr 101, poz 926 z poźn. zm.)”


Ogłoszenie o naborze: Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Dodany przez: admin

Kategoria : Aktualności , Praca

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim poszukuje kandydatów na stanowisko:
Kierownika w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Wymagania:
• aktualne prawo wykonywania zawodu
• posiadanie jednej z wymienionych specjalizacji: medycyna ratunkowa, anestezjologia i intensywna terapia, choroby wewnętrzne, chirurgia ogólna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu
• doświadczenie na stanowisku kierowniczym
• mile widziane doświadczenie w pracy w SOR lub ewentualnie w Izbie Przyjęć
• umiejętność sprawnego zarządzania oddziałem oraz dużą grupą personelu
• elastyczność, kreatywność, samodzielność w działaniu
• zdolność analizowania i rozwiązywania problemów oraz zarządzania czasem pracy
• odporność na stres

Oferujemy:
• stałe zatrudnienie, forma zatrudnienia do uzgodnienia
• bardzo atrakcyjne warunki wynagrodzenia(dodatki, nagrody uznaniowe)
• możliwość pełnienia dyżurów medycznych
• niezbędne narzędzia pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail: kadry@zoz.ostrowiec.pl
Wiadomości prosimy zatytułować „Kierownik SOR”
Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń. Jednocześnie informujemy, że będziemy się kontaktować tylko z wybranymi osobami.
Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych.(Dz.U. z 202r Nr 101, poz 926 z poźn. zm.)”