Kategoria Konkursy

Konkurs – Dyżury lekarskie w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych

Dodany przez: Tomasz Jeż

Kategoria : Aktualności , Konkursy

OGŁOSZENIE
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11
na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z zm.)
DYREKTOR NACZELNY ZOZ OSTROWIEC
OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE – DYŻURY LEKARSKIE W RAMACH NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANEJ W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH
i zaprasza do składania ofert

„Czytaj więcej”


Konkurs – Dyżury lekarskie oraz świadczenia dopołudniowe w Oddziale Okulistyki

Dodany przez: Tomasz Jeż

Kategoria : Aktualności , Konkursy

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11

na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z zm.)

DYREKTOR NACZELNY ZOZ OSTROWIEC

OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA DOPOŁUDNIOWE I DYŻURY LEKARSKIE W
ODDZIALE OKULISTYKI

i zaprasza do składania ofert

„Czytaj więcej”


Konkurs – dyżury oraz świadczenia dopołudniowe w SOR

Dodany przez: Tomasz Jeż

Kategoria : Aktualności , Konkursy

OGŁOSZENIE
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11
na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z zm.)
DYREKTOR NACZELNY ZOZ OSTROWIEC
OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA DOPOŁUDNIOWE I DYŻURY LEKARSKIE W ODDZIALE OKULISTYKI ORAZ W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM
i zaprasza do składania ofert

„Czytaj więcej”


Konkurs – Świadczenia dopołudniowe i/lub Dyżury Lekarskie w Oddziale Wewnętrznym II

Dodany przez: Tomasz Jeż

Kategoria : Aktualności , Konkursy

OGŁOSZENIE
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11
na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z zm.)
DYREKTOR NACZELNY ZOZ OSTROWIEC
OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA DOPOŁUDNIOWE I/LUB DYŻURY LEKARSKIE
W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM II
i zaprasza do składania ofert

„Czytaj więcej”


Konkurs – świadczenia dopołudniowe i dyżury lekarskie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Dodany przez: Tomasz Jeż

Kategoria : Aktualności , Konkursy

OGŁOSZENIE
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11
na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z zm.)
DYREKTOR NACZELNY ZOZ OSTROWIEC
OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA DOPOŁUDNIOWE I DYŻURY LEKARSKIE W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM
i zaprasza do składania ofert

„Czytaj więcej”


Konkurs – świadczenia dopołudniowe i dyżury lekarskie w Oddziale Ortropedii

Dodany przez: Tomasz Jeż

Kategoria : Aktualności , Konkursy

OGŁOSZENIE
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11
na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z zm.)
DYREKTOR NACZELNY ZOZ OSTROWIEC
OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA DOPOŁUDNIOWE I DYŻURY LEKARSKIE NA ODDZIALE CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
i zaprasza do składania ofert

„Czytaj więcej”


Ogłoszenie-ZOZ w Ostrowcu Św. zatrudni CHIRURGA STOMATOLOGA

Dodany przez: Tomasz Jeż

Kategoria : Aktualności , Konkursy

Ostrowiec Św., 21.04.2017 r.

OGŁOSZENIE

– CHIRURG STOMATOLOG

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim poszukuje chirurga stomatologa chętnego do współpracy ze szpitalem w zakresie wykonywania ekstrakcji zębów dla pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych.

Forma współpracy oraz warunki finansowe do uzgodnienia.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel.: 41 247 80 00 wew. 118 lub mailowy: kontroling@zoz.ostrowiec.pl


Ogłoszenie konkursu na stanowisko kierownika OAiIT – Sprostowanie ogłoszenia

Dodany przez: Tomasz Jeż

Kategoria : Aktualności , Konkursy

OGŁOSZENIE
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Św., ul. Szymanowskiego 11
na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z zm.)

DYREKTOR NACZELNY ZOZ OSTROWIEC
OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA STANOWISKO KIEROWNIKA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
i zaprasza do składania ofert

„Czytaj więcej”


Ogłoszenie konkursu na zabiegi koronarografii

Dodany przez: Tomasz Jeż

Kategoria : Aktualności , Konkursy

OGŁOSZENIE

Dyrektor Naczelny

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Ostrowcu Św., ul. Szymanowskiego 11

na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z zm.)

OGŁASZA KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA PACJENTÓW ZOZ OSTROWIEC

i zaprasza do składania ofert

Przedmiot konkursu:

Wykonywanie na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. koronarografia
„Czytaj więcej”

Konkurs na dyżury oraz świadczenia dopołudniowe w SOR

Dodany przez: Tomasz Jeż

Kategoria : Aktualności , Konkursy

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Ostrowcu Św., ul. Szymanowskiego 11

na podstawie art. 26 , 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn.zm.)

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich
i świadczeń dopołudniowych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

 

Świadczenia zdrowotne będą pełnione w godzinach:

  1. Świadczenia dopołudniowe:

7.00 – 15.00 w dni od poniedziałku do czwartku,

7.00 – 13.00 w piątki;

  1. Dyżury lekarskie:

15.00 – 7.00 dnia następnego od poniedziałku do czwartku

13.00 – 7.00 w piątki

7.00 – 7.00 dnia następnego w soboty, niedziele i święta,

Umowa zawarta zostanie na okres od: 10.04.2017 r. do 31.12.2017 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi, w tym z projektem umowy, można zapoznać się oraz pobrać formularz oferty w siedzibie zakładu w Sekcji  Kontrolingu (tel. 041/247-80-00 wew. 118) od dnia 03.04.2017 r. lub na stronie internetowej www.zoz.ostrowiec.pl

„Czytaj więcej”