Na skróty

Szanowni Pacjenci,

 

      W przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania, pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących.

 

Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą.

 

Niedostarczenie oryginału skierowania w powyższym terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących.

 

podstawa prawna: art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)


Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pilnie poszukuje  lekarzy specjalistów w dziedzinie:

  • anestezjologia i intensywna terapia,
  • choroby wewnętrzne,
  • medycyna ratunkowa,
  • neurologii,
  •  lekarzy do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym